Η Αρχική Προέλευση

Ακούστε την αρχική προφορική Αποκάλυψη στα Αγγλικά:

Κατεβάστε (δεξι κλικ για κατέβασμα)

Όπως αποκαλύφθηκε στον Αγγελιοφόρο του Θεού
Mάρσαλ Βιάν Σάμερς
στις 18 Νοεμβρίου 2009
στο Λονδίνο, Αγγλία

Σχετικά με την ηχογράφηση


Nesta gravação em áudio você está ouvindo a voz da Assembléia Angélica falando através do Mensageiro Marshall Vian Summers.

Aqui, a comunicação original de Deus, que existe além de palavras, é traduzida em linguagem e entendimento humano pela Assembléia Angélica que supervisiona o mundo. A Assembléia em seguida entrega a Mensagem de Deus através do Mensageiro.

Neste processo incrível a Voz da Revelação está falando novamente. A Palavra e o Som estão no mundo. Pela primeira vez na história, a gravação de uma revelação original falada está disponível a você e ao mundo para ser vivenciada.

Que você seja o recipiente desta dádiva de Revelação e que você esteja aberto para receber a sua Mensagem única para você e para a sua vida.Σημείωση προς τον αναγνώστη:
Η μετάφραση αυτή δόθηκε στη Society από μαθητές του Νέου Μηνύματος, οι οποίοι προσφέρθηκαν εθελοντικά να μεταφράσουν το αρχικό Αγγλικό κείμενο. Κάνουμε αυτή τη μετάφραση διαθέσιμη στον κόσμο σε αυτή την πρώιμη φόρμα, ώστε οι άνθρωποι να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν με ένα μέρος του Νέου Μηνύματος στη δική τους γλώσσα.


Η ζωή είχε μία αρχική προέλευση πριν πολύ καιρό, πριν από την ύπαρξη αυτού του κόσμου, πριν από τη ζωή που ξέρετε και υπάρχει σ’ αυτό το κόσμο, πριν να πάρετε μορφή και να γίνετε άνθρωπος σε αυτό τον κόσμο.
Η ζωή υπήρχε χωρίς κάτι εναλλακτικό της ζωής, πλήρης,ακέραιη, συνδεδεμένη, όλη η Δημιουργία, μαγευτική, πέρα από λόγια και έκφραση, η ζωή στην πιο αγνή μορφή με μυριάδες εκφράσεις, δημιουργική αλλά αρμονική, ζωή που εξακολουθεί να υπάρχει μέσα σας αυτή τη στιγμή, βαθιά κάτω από την επιφάνεια του νου σας.

Αλλά υπήρξε ο Διαχωρισμός και ο Διαχωρισμός δημιούργησε το εκδηλωτικό σύμπαν που σας αναφέρουν οι αισθήσεις σας. Καθώς δεν μπορούσε να υπάρξει κάτι άλλο εναλλακτικό της Δημιουργίας, ο Θεός δημιούργησε το εκ-δηλωμένο σύμπαν για όλα τα αισθαντικά όντα που θα επέλεγαν τον Διαχωρισμό – ένα μέρος για να ζήσουν, να μάθουν και να δοκιμάσουν τις μικρές απολαύσεις και τη μεγάλη δυσκολία διαβίωσης εκτός της Δημιουργίας.

Ο Θεός έθεσε σε κίνηση τις βιολογικές και γεωλογικές δυνάμεις που δημιούργησαν ένα διαστελλόμενο σύμπαν, ένα κόσμο γεμάτο αμέτρητων μορφών ζωής και μορφών νοήμονος ζωής, που εξελίσσονται αλλά και επιστρέφουν. Γιατί στο τέλος, δεν υπάρχει κάτι εναλλακτικό της Δημιουργίας.

Από εκεί που βρίσκεστε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι εναλλακτικό για την εκδηλωμένη ζωή και η Δημιουργία φαίνεται μια πολύ μακρινή και εφήμερη πραγματικότητα. Ο Δημιουργός δημιούργησε τη φυσική ζωή για τους διαχωρισμένους να κατοικήσουν σε αυτό το σύμπαν. Χρειάστηκαν αιώνες χρόνου, με τη δικιά σας αίσθηση του χρόνου, να δημιουργηθεί το περιβάλλον όπου η αισθαντική ζωή θα μπορούσε να εισέλθει σε αυτό το πεδίο. Γιατί ο χρόνος δεν είναι τίποτα για τον Θεό, και είναι τα πάντα για σάς.

Οι κόσμοι του σύμπαντος που θα ζούσε αυτή η αισθαντική ζωή θα ήταν ζωντανοί και κατοικήσιμοι, αλλά δύσκολοι, γιατί ο Διαχωρισμός είναι δύσκολος. Τώρα θα πρέπει να μάθετε να λύνετε συνεχώς τα προβλήματα επιβίωσης και προμήθειας και αντιπαραθέσεων και διαμάχης με τους άλλους – άλλους του ίδιου είδους και της μορφής σας και άλλους με πολύ διαφορετικό είδος και μορφή. Ο Διαχωρισμός δεν θα ήταν μακάριος ή εύκολος. Θα ήταν προβληματικός. Ναι, θα είχε τις μεγάλες απολαύσεις του, αλλά θα ήταν σύντομες, διότι δεν υπάρχει κάτι [μόνιμα] εναλλακτικό της Δημιουργίας.

Το φυσικό σύμπαν είναι [προσωρινά] εναλλακτικό της Δημιουργίας και αυτός είναι ο λόγος που αλλάζει και κινείται, γιατί έχει αρχή, μέση και τέλος. Είστε κάπου στη μέση στο μεγάλο διάστημα της Δημιουργίας.

Μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της Δημιουργίας εμπλέκεται στην εκδήλωση ζωής. Αλλά για σας, φυσικά, είναι τεράστιο και ακατανόητο, όπως θα έπρεπε. Δεν είναι δυνατό για τη διανόηση σας να κατανοήσει το εύρος και το μέγεθος αυτού.

Αλλά υπάρχουν ορισμένα σημαντικά πράγματα που μπορείτε να συνειδητοποιήσετε για τη ζωή σας στον κόσμο αυτή τη στιγμή – τον λόγο που είστε εδώ και, το σημαντικότερο, αυτό που ζει μέσα σας αυτή τη στιγμή που σας συνδέει με τη Δημιουργία όπως πραγματικά είναι και όπως πάντα ήταν.

Στην πραγματικότητα δεν έχετε καμία Αρχική Προέλευση επειδή είστε μέρος της Δημιουργίας. Μια Αρχική Προέλευση θα είχε νόημα μόνο στο πλαίσιο του χρόνου και στο πλαίσιο της μορφής. Αλλά ξεκινάτε πέρα από το χρόνο και τη μορφή, και έτσι στην ουσία δεν έχετε αρχή. Επειδή δεν έχετε αρχή, δεν έχετε και τέλος. Το τμήμα σας που είναι αιώνιο και πλήρες, που κατοικεί σε ένα βαθύτερο μέρος του νου σας, ζει σε αυτή την πραγματικότητα .

Τώρα λοιπόν έχετε δύο νόες. Έχετε το νου του κόσμου, που εξαρτάται από το κόσμο και επηρεάζεται από το κόσμο, έναν νου γεμάτο από τις εντυπώσεις και τις επιρροές του κόσμου και τις δικές σας απαντήσεις και αποφάσεις απέναντι σε αυτό. Αλλά ο βαθύτερος νους εξακολουθεί να συνδέεται με τη Δημιουργία.

Στη Νέα Αποκάλυψη του Θεού, αυτό ονομάζεται Γνώση- Γνώση που εδώ σημαίνει το βαθύτερο νου, το νου που δεν είναι μέρος του Διαχωρισμού. Η διαφορά μεταξύ αυτού του βαθύτερου νου και του επιφανειακού ή του κοσμικού νου είναι η διαφορά μεταξύ της Δημιουργίας και του Διαχωρισμού. Δεν θα μπορούσατε να διαχωριστείτε πλήρως από τον Θεό. Το μέρος σας που δεν διαχωρίστηκε αντιπροσωπεύει την Γνώση. Το κομμάτι που διαχωρίστηκε αντιπροσωπεύει την ψυχή σας.

Τώρα είστε στον κόσμο, όπου φαίνεται να είστε ξεχωριστός, ατομικός, δημιουργικός, αλλά χωρίς πραγματικό θεμέλιο, μόνος και αγωνιζόμενος για να κάνετε σχέσεις, αντιμετωπίζοντας έναν κόσμο με τεράστιες δυσκολίες, που τώρα πρέπει να λύσετε τα προβλήματα της ύπαρξης σας σε αυτή την κατάσταση .

Αλλά επειδή η Γνώση είναι μαζί σας και μέσα σας, είστε εδώ σε μια αποστολή. Μόνο η Γνώση γνωρίζει ποια είναι, πώς μπορεί να επιτευχθεί και με ποιους θα εμπλακείτε.

Πόσο διαφορετικό είναι αυτό από τις ιδέες σας, τις αντιλήψεις σας και τις πεποιθήσεις σας για το ποια θα μπορούσε να είναι αυτή. Ναι, ίσως αισθάνεστε ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο για τη ζωή σας, υπάρχει κάτι μόνιμο για το Είναι σας και την ύπαρξή σας, ότι έχετε μια ύπαρξη πριν από αυτή τη ζωή και πέρα από αυτή τη ζωή.

Ωστόσο ο νους, ο κοσμικός νους, δεν μπορεί να πάει πέρα από αυτή την απλή αναγνώριση. Δεν μπορεί να φτάσει τόσο μακριά προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, διότι κατανοεί μόνο εκείνα τα πράγματα που βρίσκονται σε μορφή και σε κίνηση. Η αλήθεια ότι δεν έχετε Αρχική Προέλευση και κανένα τέλος, είναι εντελώς πέρα από τις ικανότητες της λογικής.

Ανεξάρτητα από το ποιος νομίζετε ότι είστε, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο καλλωπισμός του κοσμικού σας νου ή ανεξάρτητα με τον τρόπο με τον οποίο ταυτίζετε τον εαυτό σας με μέρη, ανθρώπους και πράγματα, η μεγαλύτερη σχέση ζει μέσα σας.

Αυτή λοιπόν είναι η ελπίδα και το πεπρωμένο σας, η υπόσχεσή σας για εκπλήρωση και λύτρωση. Δεν μεταβάλλεται από τον κόσμο. Δεν διαφθείρεται από το κόσμο. Δεν μειώνεται από το κόσμο. Ο κόσμος περιορίζει τη δύναμη και την παρουσία της Γνώσης και περιορίζει την έκφρασή της εδώ, αλλά όχι την πραγματικότητά της.

Δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της Δημιουργίας και της εξέλιξης, διότι ο Θεός δημιούργησε την εξέλιξη, έτσι ώστε όλοι που βρίσκονται στο Διαχωρισμό να μπορέσουν να βρουν το δρόμο τους πίσω. Ακόμα και οι πιο αμαρτωλοί, οι πιο φρικτοί και οι πιο διεφθαρμένοι θα βρουν το δρόμο τους πίσω επειδή δεν υπάρχει κάτι άλλο εναλλακτικό της Δημιουργίας. Ακόμη και η Κόλαση και όλες οι διαστάσεις της κόλασης που θα μπορούσατε να φανταστείτε, είναι μόνο προσωρινές στο ευρύτερο πλαίσιο.

Η δύναμη, η έλξη και το κάλεσμα του Θεού είναι μέσα σας, βαθιά κάτω από την επιφάνεια του νου σας. Σε αυτό είναι η μνήμη του μεγαλύτερου σκοπού για τον οποίο γεννηθήκατε, ο οποίος δεν είναι ένας σκοπός για τον Διαχωρισμό, αλλά ένας σκοπός για συνεισφορά, ο οποίος έχει τη δύναμη να ανατρέψει τον Διαχωρισμό σας και να σας απελευθερώσει από αυτόν, επιστρέφοντας έτσι σε σας τη δύναμη , την εμπιστοσύνη και την πραγματικότητα ότι δεν είστε μόνοι.

Είστε στον κόσμο για ένα σκοπό τώρα, όχι για το δικό σας σκοπό, αλλά για έναν σκοπό που σας δόθηκε προτού φτάσετε, έναν σκοπό που σχετίζεται με αυτή την περίοδο και με τα Μεγάλα Κύματα της αλλαγής που έρχονται στον κόσμο.

Όταν Μιλάμε για Αρχική Προέλευση, Μιλάμε για αυτό που έχει αρχή, μέση και τέλος. Η Αρχική Προέλευση της φυσικής σας ύπαρξης σε αυτή τη ζωή έχει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Η αρχική προέλευση του έθνους σας έχει αρχή, μέση και τέλος. Η αρχική προέλευση αυτού του κόσμου ως φυσικού χώρου έχει μια αρχή, μέση και τέλος, αν και στο πλαίσιο της χρονικής διάρκειας το τέλος θα αργήσει πολύ. Ακόμα και το σύμπαν που αντιλαμβάνεστε όσο μακριά τα μάτια και τα αυτιά και η αφή σας μπορούν να φτάσουν, έχει επίσης μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος.

Αυτή είναι η θεολογία της Ευρύτερης Κοινότητας, η θεολογία όλης της ζωής στο σύμπαν, όχι μόνο η θεολογία μιας μικρής φυλής σε έναν μικρό κόσμο.

Δίνεται τώρα στην ανθρωπότητα επειδή η ανθρωπότητα αναδύεται σε αυτήν την Ευρύτερη Κοινότητα της ζωής και αντιμετωπίζει το σοβαρό κίνδυνο που θέτουν τα Μεγάλα Κύματα της αλλαγής- περιβαλλοντικής κατάρρευσης στον κόσμο και όλα τα προβλήματα που θα δημιουργήσει για την ανθρώπινη οικογένεια.

Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να δοθεί μια Νέα Αποκάλυψη όχι μόνο για να σας προετοιμάσουμε για τα Μεγάλα Κύματα της αλλαγής αλλά για να αρχίσουμε να σας εκπαιδεύουμε για τη φύση της πνευματικότητας στο σύμπαν και για τη μεγαλύτερη εικόνα της ύπαρξής σας, έτσι ώστε να βρείτε τη θέση σας σε μια πολύ μεγαλύτερη πραγματικότητα .

Δεν υπάρχει κανείς στη Γη που θα μπορούσε να σας δώσει αυτή τη θεολογία, γιατί δεν υπάρχει κανείς στη Γη που να καταλαβαίνει την πραγματικότητα της ζωής στο σύμπαν. Δεν υπάρχει κανείς στη Γη που να σας διδάξει για την Ευρύτερη Κοινότητα, γιατί πως να το γνωρίζουν;

Μόνο ένα Νέο Μήνυμα από τον Δημιουργό όλης της ζωής μπορεί να σας αποκαλύψει αυτά τα πράγματα, πράγματα που δεν έχουν αποκαλυφθεί ποτέ στην ανθρωπότητα, αλλά που η ανθρωπότητα πρέπει τώρα να προετοιμαστεί για τη συνάντησή της με τη ζωή πέρα από τα σύνορά της και να σας δώσει τη δύναμη και τη διορατικότητα να αντιμετωπίσετε και να καθ- οδηγηθείτε στα Μεγάλα Κύματα της αλλαγής που έρχονται στον κόσμο.

Μιλώ πέρα από το ορατό σας φάσμα, επειδή μιλάω για τη Δημιουργία. Όλοι Εμείς έχουμε ζήσει στον κόσμο και σε άλλους κόσμους πριν, όπως και πολλοί από σας.

Οι θεολογίες σας είναι πολύ περιοριστικές και περιορισμένες ώστε να περιλαμβάνουν την έννοια της πνευματικότητάς σας και το εύρος του χρόνου που πραγματικά περιλαμβάνει. Αλλά όλοι πρέπει να έχουν ένα σημείο εκκίνησης. Και ο καθένας πρέπει να έχει την ευεργεσία του Δημιουργού και έχουν δοθεί τόσα διαφορετικά μονοπάτια προς τον Θεό. Και όλα έχουν τροποποιηθεί και αλλάξει από τους ανθρώπους με την πάροδο του χρόνου.

Είναι πλέον καιρός να μάθετε τη θεολογία της Ευρύτερης Κοινότητας. Εάν δεν τη μάθετε, δεν θα εξελιχθείτε ποτέ πέρα από μια πρωτόγονη φυλή, απομονωμένη και αδαής, δεισιδαίμονες και ανόητοι στην κατανόηση της ζωής σας. Γι ‘αυτό υπάρχει μια Νέα Αποκάλυψη στο κόσμο, βλέπετε. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μοιάζει με τίποτα από αυτά που έχει λάβει ποτέ η ανθρωπότητα.

Οι άνθρωποι δεν θα την καταλάβουν. Οι άνθρωποι θα μπερδευτούν. Μερικοί άνθρωποι θα εξοργιστούν και θα νιώσουν να απειλούνται. Αλλά η Αποκάλυψη του Θεού δεν δίνεται για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ανθρώπων.

Δίνεται για να σώσει την ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα θα μπορούσε να χαθεί μπροστά στα Μεγάλα Κύματα της αλλαγής. Η ανθρωπότητα θα μπορούσε να χάσει τη συνάντησή της με την Ευρύτερη Κοινότητα της νοήμονος ζωής, μια Ευρύτερη Κοινότητα που δεν είναι ανθρώπινη και δεν εκτιμά το ανθρώπινο πνεύμα.

Γι ‘αυτό υπάρχει μια Νέα Αποκάλυψη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κατανόησή σας πρέπει τώρα να είναι μεγαλύτερη. Πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε τα πράγματα που δεν έχετε σκεφτεί ποτέ πριν, να διασπάσετε τις διακρίσεις που έχετε κάνει και που δεν έχουν θέση σε μια πραγματική κατανόηση και να βάλετε νέες διακρίσεις που πρέπει να γίνουν για να προκύψει η νέα κατανόηση. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για τους ανθρώπους να το μάθουν αυτό, αλλά ακόμα κι αν μερικοί μπορέσουν, είναι η αρχή.

Υπάρχουν πολλοί σήμερα στον κόσμο που νιώθουν το Πνεύμα που αναδεύεται μέσα τους, προετοιμάζοντας μια νέα πραγματικότητα και μια Νέα Αποκάλυψη. Δεν έχουν βρει το σπίτι τους στις παραδόσεις του κόσμου.
Περιμένουν κάτι νέο που θα αποκαλυφθεί. Ζουν στο μέλλον επειδή η σημερινή τους ζωή δεν μπορεί να εξηγήσει το βαθύτερο τους πόθο ή τους μεγαλύτερους δεσμούς τους. Εάν μπορέσουν να ανακαλύψουν τη Νέα Αποκάλυψη, θα φέρει σαφήνεια και νόημα στην ύπαρξή τους και θα απαντήσει στις ερωτήσεις τους – ερωτήσεις που δεν θα μπορούσαν παρά μόνο να ζουν με αυτές, χωρίς να υπάρχει πιθανή απάντηση.

Είναι σημαντικό τώρα για σας να ξέρετε ότι έχετε έρθει στον κόσμο αυτή τη στιγμή και ότι στο καθένας σας έχει δοθεί ένας μεγαλύτερος σκοπός – να υπηρετήσει τον κόσμο όπως υπάρχει τώρα και να υπηρετήσει τον κόσμο στο μέλλον, έτσι ώστε η ανθρωπότητα να έχει ένα μέλλον και η εξέλιξη της ανθρώπινης οικογένειας να μπορεί να συνεχίσει με μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.
Ήρθε η ώρα να ξεπεράσετε τις ιστορίες για την δημιουργία και τις ιδέες για τον τερματισμό του κόσμου, γιατί η πραγματικότητα βρίσκεται τόσο μακριά από αυτά τα πράγματα. Είναι καιρός να κοιτάξετε τους ουρανούς, να εξετάσετε τη μεγάλη έκταση του σύμπαντος και να αναθεωρήσετε τις θεμελιώδεις πεποιθήσεις και ιδέες σας, αν έχουν ήδη διαμορφωθεί κατ’ ελάχιστον.

Η ανθρώπινη πνευματικότητα έχει περιοριστεί σε αυτόν τον κόσμο και στις τοπικές περιοχές αυτού του κόσμου και στην ιστορία αυτών των περιοχών και εκείνων των φυλών και αυτών των λαών. Αλλά η πνευματικότητα της Ευρύτερης Κοινότητας είναι η πνευματικότητα ολόκληρου του σύμπαντος. Ο Θεός είναι ο Θεός ολόκληρου του σύμπαντος – ένας Θεός αμέτρητων φυλών αρκετά διαφορετικών από εσάς, ένα σύμπαν που αντιπροσωπεύει την πρακτική, φυσική και πνευματική εξέλιξη σε κάθε εφικτό στάδιο. Αυτό θα αντιμετωπίσετε στο μέλλον. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορείτε να είστε πρωτόγονοι άνθρωποι με πρωτόγονες ιδέες. Και εσείς πρέπει να ωριμάσετε και να επεκταθείτε γιατί η ζωή το απαιτεί τώρα από εσάς.

Οι Αποκαλύψεις πρέπει να έρθουν και πρέπει να είναι μεγάλες, αρκετά μεγάλες για να υπηρετήσουν την ανθρωπότητα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εδώ είναι όπου όλες οι μεγάλες παραδόσεις του κόσμου βρίσκουν ένα μεγαλύτερο πανόραμα έκφρασης. Εδώ είναι όπου η ενότητα της πρόθεσής τους αναγνωρίζεται και όλες οι διαφορές μεταξύ τους – οι διαφορές στην κατανόηση, οι διαφορές στην πνευματική πρακτική και έμφαση και οι διαφορές στους δασκάλους τους, τους ηγέτες τους και τους Αγγελιοφόρους – αρχίζουν να πέφτουν για να αποκαλύψουν την μεγαλύτερη παρουσία και πρόθεσή τους.

Ο σκοπός κάθε θρησκείας είναι να σας φέρει στη Γνώση. Γιατί η Γνώση είναι εδώ για να σας καθοδηγήσει, να σας προστατεύσει και να σας οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη ζωή σε υπηρεσία στον κόσμο. Οποιαδήποτε πίστη ή παράδοση να πιστεύετε, αυτό συμβαίνει.

Μπορεί να προσεύχεστε στον Θεό. Μπορεί να πέφτετε γονυπετής και να ξαπλώνετε στον ναό ή στο τζαμί ή στην εκκλησία. Αλλά μέχρις ότου αρχίσετε να εκτελείτε το έργο του Θεού που προορίζεστε να εκτελέσετε, δεν θα κατανοήσετε την πραγματική φύση της πνευματικής πραγματικότητας σας.

Αυτά τα πράγματα υπάρχουν, αλλά πρέπει να μαθευτούν ξανά, γιατί ο Διαχωρισμός είναι τυφλός και συγκεχυμένος και δυσβάσταχτος στην εκδήλωσή του. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα που φαίνεται αιώνια, παρόλο που έχει ένα τέλος. Αλλά η ώρα λήξης για το σύμπαν είναι πολύ πέρα από την αντίληψή σας για το χρόνο που για σας δεν έχει τέλος. Μέσα στο πεδίο της ζωής σας, δεν έχει τέλος.

Επομένως, αποδεχτείτε αυτή τη διδασκαλία και την προετοιμασία για να επιτρέψετε στο νου σας να ξεπεράσει τα δεσμά του, τους περιορισμούς και τις αυταπάτες του, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τη δύναμη της Γνώσης μέσα σας και να μην αποτελεί εμπόδιο στη Γνώση.

Γιατί ο νους σας είναι ένα όχημα επικοινωνίας . Δεν είναι ο αληθινός σας Εαυτός και η φύση σας. Η διάνοια είναι ένας ισχυρός διάμεσος επικοινωνίας και ισχυρός πλοηγός. Είναι εδώ για να καθοδηγήσει το σκάφος σας. Αλλά πρέπει να είστε ο πλοίαρχος αυτού του σκάφους και εδώ πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία . Εδώ πρέπει να κοιτάξετε και να δείτε αυτό που σας περιορίζει και αυτό που αναπτύσσει τη ζωή σας, αυτό που σας οδηγεί στη δύναμη και την παρουσία της Γνώσης και αυτό που αρνείται αυτήν την παρουσία και σας απομακρύνει από αυτήν.

Δεν έχετε αρχική προέλευση, οπότε η ψυχή δεν μπορεί να πεθάνει. Αλλά αν η ψυχή ζει σε μια βαθιά κατάσταση, τότε τα βάσανα της φαίνεται να μην έχουν τέλος. Είναι αιχμάλωτη στην πραγματικότητα του Διαχωρισμού.

Αυτός ο διαχωρισμός έχει τέλος. Αλλά είναι ένα τέλος πολύ πέρα από το πεδίο αυτής της ζωής, ένα τέλος στο οποίο θα εργαστείτε με διαφορετικές ικανότητες, ακόμη και αν ξεπεράσετε την ανάγκη να ζήσετε σε αυτόν τον κόσμο ή ακόμα και αν ξεπεράσετε το να λάβετε μορφή.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι έννοιες του Ουρανού και της Κόλασης είναι πρωτόγονες και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα . Αν καταφέρετε να ξεπεράσετε την ανάγκη να λάβετε μορφή, τότε θα υπηρετήσετε εκείνους που μένουν πίσω. Έτσι, η υπηρεσία σας θα αυξηθεί. Ο Θεός δεν θα χάσει τα επιτεύγματά σας, αλλά θα τα χρησιμοποιήσει για να εξυπηρετήσετε άλλους που τα χρειάζονται και που θα στηρίζονται σε αυτά στο μέλλον.

Εδώ οτιδήποτε είναι θρησκευτικό πρέπει να επανεξεταστεί στο Φως της Νέας Αποκάλυψης. Εδώ πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι δεν είστε η διανόηση σας και ότι η διανόηση από μόνη της δεν μπορεί να κατανοήσει τη φύση της Παρουσίας και της Πρόθεσης του Θεού στον κόσμο. Αυτό μπορεί να έρθει μόνο μέσα από την Αποκάλυψη, την Αποκάλυψη που δίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο και την αποκάλυψη που πρέπει να εμφανιστεί μέσα στη ζωή σας ως άτομο, που σας φέρνει στη δύναμη και την παρουσία της Γνώσης και σας δείχνει τα όρια της σκέψης και της κατανόησης σας.

Αυτό είναι ένα δώρο για να σας απελευθερώσει, να σας ενδυναμώσει και να σας δώσει τη δύναμη του σκοπού στον κόσμο. Αλλά υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα στον δρόμο, τόσα πολλά πιστεύω και υποθέσεις. Οι άνθρωποι έχουν χτίσει όλη την καριέρα τους με τις πεποιθήσεις και τις υποθέσεις. Οι άνθρωποι βασίζουν την ταυτότητά τους στις πεποιθήσεις και τις υποθέσεις.

Αυτές οι θύρες πρέπει να ανοιχτούν και να επανεξεταστούν. Αυτό απαιτεί θάρρος, σθένος και γενναιότητα. Γιατί η ανθρωπότητα δεν είναι έτοιμη για τα Μεγάλα Κύματα της αλλαγής, για να ζήσει σε έναν κόσμο που βρίσκεται σε παρακμή – ένας κόσμο απομειούμενο από τους τους πόρους του, έναν κόσμο περιβαλλοντικών περιορισμών.

Η ανθρωπότητα δεν είναι έτοιμη για τις πραγματικότητες της ζωής στο σύμπαν, οι οποίες είναι πολύ πιο προκλητικές από οτιδήποτε φαντάζεστε τώρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να δοθεί μια Νέα Αποκάλυψη τώρα και ο λόγος που η κατανόηση της ανθρωπότητας πρέπει να μεγαλώσει. Η ανθρώπινη ενότητα και συνεργασία πρέπει να οικοδομηθεί και να εδραιωθεί, όχι από κάποια υψηλή αρχή, αλλά πραγματικά από την επιβίωση και τη δημιουργία.

Θα δείτε στο μέλλον ποιος είναι σοφός και ποιος δεν είναι, ποιος μπορεί να απαντήσει στην Αποκάλυψη και ποιος δεν μπορεί, ποιανού η καρδιά είναι ανοιχτή και ποιανού δεν είναι, ποιος έχει το θάρρος να αμφισβητήσει τις ιδέες του και τις ιδέες των κοινωνιών του και ποιος δεν το κάνει. Στο Φως της Αποκάλυψης, όλα αυτά θα αποκαλυφθούν, γιατί κανείς δεν μπορεί να ζήσει στο παρελθόν όταν αποκαλύπτεται το μέλλον.

Ο Δημιουργός όλων των ζωών αγαπά το ανθρώπινο πνεύμα και όλους τους λαούς στον κόσμο, είτε έχουν θρησκεία είτε όχι, είτε είναι σοφοί είτε ανόητοι, είτε αμαρτωλοί είτε ενάρετοι. Απλά αλλάζει το ποσό της εργασίας που πρέπει να κάνουν για να λυτρωθούν, εγκαίρως. Αλλά στον Θεό, ο χρόνος δεν είναι τίποτα. Σε εσάς, ο χρόνος είναι τα πάντα, όπως θα έπρεπε, όπως είναι.

Το πεπρωμένο σας βρίσκεται στην Ευρύτερη Κοινότητα. Η απομόνωσή σας έχει λήξει. Εξαντλείται τους πόρους του κόσμου. Για να είστε ελεύθεροι στο σύμπαν, πρέπει να είστε αυτάρκεις, πρέπει να είστε ενωμένοι και πρέπει να είστε πολύ διακριτικοί. Αυτές είναι οι απαιτήσεις για όλες τις ελεύθερες φυλές στο σύμπαν. Αλλά αυτό θα απαιτήσει μια μεγάλη αλλαγή στην ανθρώπινη κατανόηση και την ανθρώπινη συμπεριφορά, και μια μεγάλη απελευθέρωση από το παρελθόν σας και τα όρια των προηγούμενων πεποιθήσεων σας.

Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν πολύ πρόθυμα, οπότε αυτό θα πάρει χρόνο. Αλλά δεν έχετε πολύ χρόνο για να προετοιμαστείτε . Γι ‘αυτό υπάρχει μια Νέα Αποκάλυψη στον κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει προετοιμασία για την ανθρωπότητα. Δεν πρέπει να προετοιμαστούν όλοι. Αλλά πρέπει να προετοιμαστούν αρκετοί σε όλα τα έθνη και από όλες τις παραδόσεις πίστης για να αρχίσει η ανθρωπότητα να αποκτά μια πραγματική κατανόηση της κατάστασης και των μεγάλων ευκαιριών της.

Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό στον κόσμο από αυτό, γιατί ό, τι είναι πολύτιμο μπορεί να χαθεί μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για εσάς ως άτομο και για την ανθρώπινη οικογένεια από το να να λάβει τη Νέα Αποκάλυψη.

Με τη Γνώση, θα ξέρετε πώς να προχωρήσετε. Χωρίς Γνώση, θα εισέλθετε σε αυξανόμενη απογοήτευση, σύγχυση και απελπισία μπροστά στις μεγάλες δοκιμασίες και την αβεβαιότητα που έρχονται. Αυτή είναι η Προφητεία του Θεού για την ανθρωπότητα. Ο Αγγελιοφόρος του Θεού είναι εδώ για να σας τη δώσει.

Υπάρχουν χιλιάδες πνευματικές διδασκαλίες στον κόσμο σήμερα, αλλά υπάρχει μόνο ένας Αγγελιοφόρος. Υπάρχει μόνο ένα Νέο Μήνυμα από το Θεό. Εάν δεν το αποδεχτείτε, είναι επειδή φοβάστε ότι η απάντηση έχει δοθεί τελικά και ότι θα απαιτήσει μεγάλα πράγματα από εσάς και μεγαλύτερη ευθύνη για σας.

Θα δείτε ποιος μπορεί να απαντήσει και ποιος δεν μπορεί και όλους τους λόγους που οι άνθρωποι δίνουν επειδή αρνούνται αυτό που έχει την υπόσχεση να σώσει την ανθρώπινη οικογένεια. Το φως εκθέτει το σκοτάδι και όλα όσα είναι κρυμμένα εκεί. Το φως αποκαλύπτει αυτό που ήταν κρυμμένο, εκείνο που ήταν συγκαλυμμένο, αυτό που ονομάζεται ψευδώς με άλλα ονόματα. Σε αυτή την εποχή της Αποκάλυψης, θα δείτε αυτό που είναι αληθινό και αυτό που είναι ψευδές. Και οι διακρίσεις θα είναι σαφείς.

Να έχετε λοιπόν μεγάλη πίστη ότι η δύναμη και η παρουσία της Γνώσης είναι μαζί σας. Παραμένει αδιάφθορη μέσα σας. Ο νους σας είναι συγκεχυμένος, φοβισμένος και γεμάτος από περιοριστικές και ψευδείς αντιλήψεις. Αλλά η δύναμη της γνώσης είναι μαζί σας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ζωή σας έχει μεγάλη υπόσχεση παρά τις συνθήκες και τις δυσκολίες της ημέρας.

Η προετοιμασία είναι απαιτητική, για να κερδηθεί η ελευθερία. Δεν μπορεί απλά να υποτεθεί. Πρέπει να παραιτηθείτε από αυτό που της αρνείται να γίνει δυνατή μέσα σας. Είναι μια απαίτηση για τους ανθρώπους. Είναι μια απαίτηση και όχι απλώς μια παρηγοριά.

Ακούστε λοιπόν τη Φωνή που μιλάει για τη Δύναμη της Δημιουργίας – μια Φωνή μεγαλύτερη από τη δική σας, Φωνή πέρα από ένα άτομο, Φωνή που μιλάει για μια μεγάλη Παρουσία και Ιεραρχία στον κόσμο, Φωνή που δεν μπορείτε να αναγνωρίστε, Φωνή που δεν είναι μέρος των παραδόσεών σας. Αλλά είναι αυτή η Φωνή που μίλησε στους μεγάλους σωτήρες και στους Αγγελιοφόρους στο παρελθόν, μια Φωνή όπως αυτή, τους έβγαλε πέρα από την τρέχουσα κατανόησή τους και τους προετοίμασε να προσφέρουν στους λαούς τους στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Απαντήστε σε αυτό το μεγάλο κάλεσμα και η ζωή σας θα αρχίσει να κινείται και τα λάθη σας θα γίνουν εμφανή. Θα αρχίσει να αλλάζει την πίστη σας στους ανθρώπους, τους τόπους και τα πράγματα σαν μια πράξη που είναι φυσική και θεμελιώδης και σε αρμονία με την βαθύτερη σας εμπειρία.

Ο Θεός ζητά μόνο να επιστρέψετε σε αυτό που είναι αληθινό μέσα στον εαυτό σας και μέσα στους άλλους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είστε μεγαλοπρεπείς ή απόλυτα αγνοί ή άψογοι, γιατί αυτό δεν θα συμβεί. Ακόμα και ο καλύτερος μεταξύ σας θα έχει αμφιβολίες και αναστολές.
Ας είναι αυτή η κατανόησή σας.