Σχέσεις και σεξουαλικότητα

Όπως αποκαλύφθηκε στο
Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς
στις 8 Φεβρουαρίου 1987
στις ΗΠΑ


Σημείωση προς τον αναγνώστη:
Η μετάφραση αυτή δόθηκε στη Society από μαθητές του Νέου Μηνύματος, οι οποίοι προσφέρθηκαν εθελοντικά να μεταφράσουν το αρχικό Αγγλικό κείμενο. Κάνουμε αυτή τη μετάφραση διαθέσιμη στον κόσμο σε αυτή την πρώιμη φόρμα, ώστε οι άνθρωποι να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν με ένα μέρος του Νέου Μηνύματος στη δική τους γλώσσα.


Έχει έρθει η ώρα να μιλήσoυμε για τη σεξουαλικότητα στο γενικό πλαίσιο των σχέσεων και της Γνώσης. Πρέπει να μιλήσουμε για τις σχέσεις και τη σπουδαιότητα τους στην παρεμπόδιση ή την προώθηση της ανάπτυξης της Γνώσης. Υπάρχουν πολλές παράξενες πεποιθήσεις σε αυτόν τον κόσμο σχετικά με τις σχέσεις και τη συνάφεια τους με την προσωπική ανάπτυξη, με την προσωπική θεραπεία, με την ολοκλήρωση παλιών γεγονότων κ.ο.κ.

Οι σχέσεις εξυπηρετούνται σε τρεις κύριες φάσεις. Στην πρώτη φάση, πριν να προκύψει η Γνώση, οι σχέσεις είναι κυρίως για την επίλυση του λάθους. Υπάρχουν για να αναδείξουν την ψευδαίσθηση και να προκαλέσουν μια αντίθεση μεταξύ της ψευδαίσθησης και της Γνώσης, μεταξύ της διέγερσης και της ειρήνης του μυαλού. Είναι ολοκληρώσεις, ίσως να πείτε, αλλά οι έλξεις μπορεί να είναι πολύ έντονες. Εάν ένα άτομο δεν εισέλθει ποτέ στη δεύτερη φάση αυτής της ζωής, είναι πιθανό να έχει μια μακροπρόθεσμη σχέση, όμως θα είναι λανθασμένη και ελλιπής. Θα έχει έμφυτες δυσκολίες επειδή τα εμπλεκόμενα άτομα δεν έχουν δημιουργήσει μια κοινή αίσθηση ταυτότητας. Αν και προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν κοινό δεσμό, ο δεσμός τους δεν είναι ουσιώδης.

Στη δεύτερη φάση, που είναι η εμφάνιση της Γνώσης στο άτομο, το ασυνείδητο γίνεται συνειδητό. Στη συνέχεια οι σχέσεις έχουν ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο και υπηρεσία. Πριν από αυτό, η Γνώση ήταν κάτω από την επιφάνεια του νου, ασκώντας επιρροή αλλά με έναν ασαφή τρόπο.

Στην τρίτη φάση, οι σχέσεις έχουν εντελώς διαφορετική έμφαση από τις προηγούμενες δύο. Τώρα η Γνώση έχει αναδυθεί και το άτομο αναπτύσσεται για να υπηρετήσει την ανθρωπότητα.

Ας Κάνουμε μια ανασκόπηση τώρα. Στο πρώτο στάδιο, όπου βρίσκεται η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, οι σχέσεις είναι ατελείς και δύσκολες, ωστόσο γίνονται μεγάλες προσπάθειες να καταστούν αυτές οι σχέσεις μόνιμες. Αυτές οι σχέσεις παρέχουν μια αντίθεση, η οποία είναι απαραίτητη για την αυτο-ανάπτυξη. Χωρίς αυτή την αντίθεση, δεν θα έχετε κανέναν τρόπο να διακρίνετε τι είναι πραγματικό από αυτό που δεν είναι. Τα λάθη σας εδώ έχουν τεράστια αξία, αν μπορείτε να τα κατανοήσετε και να κατανοήσετε την υπηρεσία τους.

Όταν η Γνώση αρχίζει να αναδύεται στο δεύτερο στάδιο, φαίνεται να προκαλεί μια τεράστια αποδιοργάνωση. Παρέχει μια ανακούφιση επειδή είναι φυσική και γιατί προέρχεται από τη δική σας ύπαρξη, αλλά φαίνεται να σας απομακρύνει από τις προηγούμενες σχέσεις σας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Προκαλεί επίσης τις προηγούμενες ιδέες και πεποιθήσεις σας, ακόμα και τις ιδέες που αφορούν την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη. Όταν η Γνώση αρχίζει να εμφανίζεται από μέσα σας, δεν εμφανίζεται για ανάπτυξη. Ας τονίσουμε αυτό το σημαντικό σημείο, διότι υπάρχουν πολλές θλιβερές και τραγικές επιπλοκές δικαιολογημένες στο όνομα της προσωπικής ανάπτυξης. Πρόκειται μόνο για μια νέα μορφή δικαιολογίας.

Η Γνώση δεν σας αναπτύσσει με τη συνήθη έννοια. Είναι για υπηρεσία και συμβολή. Σε αυτό το σημείο, αρχίζει να προσελκύει την Γνώση σε άλλους. Έχει ένα συντονιστικό αποτέλεσμα. Η Γνώση επεκτείνεται, αλλά εσείς στην πραγματική σας κατάσταση δεν αναπτύσσεστε. Απλά ανακαλύπτετε ξανά τον εαυτό σας. Η ανάπτυξη αναφέρεται στο σώμα και το νου. Αναφέρεται στα οχήματα για τον αληθινό σας Εαυτό. Αυτά τα οχήματα αναπτύσσονται επειδή αλλάζουν. Η Γνώση επεκτείνεται, αλλά το κάνει μόνο επειδή επανακτάται. Ως εκ τούτου, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ανάπτυξη. Υπάρχει μόνο μια επανάκτηση,η οποία από προσωπική άποψη μοιάζει με τεράστια ανάπτυξη. Είναι σαν να ανακαλύπτετε νέο έδαφος και να ανακτάτε την παλιά επικράτεια ταυτόχρονα.

Στο δεύτερο στάδιο, οι σχέσεις εξυπηρετούν πρωταρχικά την εμφάνιση της Γνώσης. Έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία για αυτή την εμφάνιση απ ‘ό, τι για οτιδήποτε άλλο. Αυτές οι σχέσεις είναι κάπως μυστηριώδεις επειδή οι άνθρωποι φαίνεται να στέλνονται από το πουθενά, δίνοντας μεγάλη υπόσχεση και διέγερση για Γνώση. Εδώ η προσωπικότητα δεν είναι τόσο διεγερμένη, γιατί αυτή η σχέση δεν είναι για ευχαρίστηση. Είναι για την αληθινή υπηρεσία. Είναι η αρχή μιας εντελώς νέας εποχής σχέσεων.

Σε αυτή τη νέα εποχή σχέσεων, εάν η εμφάνιση της Γνώσης μπορεί να λάβει χώρα, θα έχετε σχέσεις εντελώς διαφορετικής φύσης. Δεν θα είναι εγγενώς ελαττωματικές. Θα φαίνεται σαν να υπάρχουν ήδη. Δεν χρειάζεται να τις δημιουργήσετε. Είναι καθιερωμένες, όμως είναι καινούργιες στην εμπειρία σας και έτσι πρέπει να βρουν μια έκφραση και μια αποδοχή εκ μέρους σας. Αυτή είναι η αποκατάσταση της Πνευματικής Οικογένειας μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όπου όλοι φαίνονται διασκορπισμένοι και διαχωρισμένοι.

Οι σχέσεις γίνονται τώρα κάτι άλλο, αλλά δεν μπορείτε να τις ορίσετε. Φαίνεται να αψηφούν τον ορισμό, όμως είναι τόσο βαθιά αισθητές και υπάρχει μια τέτοια απήχηση που δεν μπορείτε να τις αρνηθείτε. Οι παλιές φιλίες τελειώνουν τώρα. Δεν έχουν αυτό το περιεχόμενο μέσα τους. Οι παλιές εμμονές σταματάνε. Είναι η αρχή από κάτι που δεν μπορείτε να το σταματήσετε, αλλά μπορείτε να το εμποδίσετε μόνο. Είναι σαν να γεννάτε. Αυτή είναι ίσως η καλύτερη αναλογία. Δεν μπορείτε να σταματήσετε τον τοκετό μόλις αρχίσει ο τοκετός. Είναι μια μεγαλύτερη δύναμη από ό, τι μπορείτε να υπολογίσετε μέσα στον εαυτό σας. Είναι αυτή η Μεγαλύτερη Δύναμη που αντιπροσωπεύει τη Γνώση.

Στην τρίτη φάση, αρχίζετε να καταλαβαίνετε το κάλεσμα σας στη ζωή και τα άτομα έρχονται να βρουν τη θέση τους μαζί σας. Εδώ υπάρχει αναγνώριση και όχι έλξη.
Υπάρχει ειρήνη και όχι ξέφρενη διέγερση. Υπάρχει επιβεβαίωση όταν είστε μαζί. Εξακολουθείτε να έχετε προσωπικότητες και υπάρχουν δυσκολίες, συγκρούσεις και ούτω καθεξής, επειδή οι προσωπικότητες είναι έτσι. Έχουν τις δικές τους έμφυτες δυσφορίες, όπως το σώμα σας, το οποίο έχει τις ενοχλήσεις και τους πόνους του. Ακριβώς επειδή έχετε σκοπό δεν σημαίνει ότι το σώμα σας είναι απαλλαγμένο από ενόχληση και πόνο. Η προσωπικότητά σας θα έχει επίσης τις ίδιες ενοχλήσεις και πόνους, αλλά δεν θα αποτελούν πλέον κυρίαρχο παράγοντα. Μπορείτε να γίνετε συμπονετικοί προς την προσωπικότητά σας τώρα. Δεν σας κυβερνά. Είναι μόνο μια περιστασιακή όχληση και μια περιστασιακή ευχαρίστηση. Βρίσκει τη σωστή θέση της.

Όπως Έχουμε πει, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων βρίσκεται στην πρώτη φάση. Βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης της διάκρισης. Οι άνθρωποι σε αυτή τη φάση μπορεί να έχουν τρομερή αντίληψη, φαινομενική πνευματική δύναμη, διαισθητικές ικανότητες και ούτω καθεξής, όμως η Γνώση δεν έχει εμφανιστεί. Είναι μέσα σε μια εσωτερική διαδικασία καλλιέργειας. Μόνο μέσω των απογοητεύσεων και της βαθύτερης επιθυμίας τους, που μπορεί τώρα να προκύψουν, θα είναι σε θέση να πάρουν σοφές αποφάσεις και τελικά να συνειδητοποιήσουν ότι η επιδίωξη της προσωπικής εκπλήρωσης είναι άκαρπη.

Η προσωπική εκπλήρωση δεν είναι καν αυτό που θέλετε. Έχετε στερηθεί την ευτυχία επειδή είστε διαχωρισμένοι από τη Γνώση. Είστε σαν ένα πλοίο χωρίς λιμάνι. Δεν μπορείτε να κάνετε αυτό το πλοίο ολοκληρωμένο για τον εαυτό σας, γιατί δεν βρήκε το σωστό λιμάνι του. Είστε ακόμα μόνοι στο σύμπαν.

Σε αυτό το πρώτο στάδιο, το μόνο που μπορείτε να ελπίζετε είναι να είστε ασφαλείς από βλάβες και να έχετε επαρκή ευχάριστη διέγερση για να κρατηθείτε μακρυά από την απελπισία. Θα έχετε πραγματικές χαρές και πραγματικές απολαύσεις, αλλά δεν θα είναι αρκετές. Αυτή η εγγενής δυσαρέσκεια με τη διαχωρισμένη σας κατάσταση θα σας οδηγήσει στην ένωση και θα οδηγήσει στην εμφάνιση της Γνώσης. Θα χάσετε το ενδιαφέρον στη συνέχεια για τα πράγματα που σας διέγειραν πριν. Τότε όταν η Γνώση αρχίζει να εμφανίζεται, θα έχετε τη λιγότερη δυνατή σύγκρουση συμφερόντων.

Η Γνώση θα σας φανεί εξαιρετικά άγνωστη. Ακόμα και οι θεωρίες σας σχετικά με την πνευματική ανάπτυξη δεν θα σας βοηθήσουν τώρα. Δεν θα ξέρετε ποιος είστε ακριβώς. Δεν είστε ακριβώς αυτός που ήσασταν, και δεν έχετε γίνει αυτό που θέλετε να είστε. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, χρειάζεστε μεγάλη βοήθεια. Αυτό συμβαίνει όταν οι Εσωτερικοί Δάσκαλοι αρχίζουν να εμφανίζονται και η εμφάνισή τους έχει άμεση σχέση με εσάς. Εδώ είναι που πρέπει να επιλέξετε με ποιόν περνάτε το χρόνο σας, διότι κάθε σχέση είτε θα βοηθήσει ή θα εμποδίσει αυτήν την εμφάνιση. Μπορεί να νομίζετε ότι είστε πολύ άστοργος και εγωιστής, αλλά αυτός είναι ο μόνος τρόπος.

Στις δύο τελευταίες φάσεις, εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προσωπικά προβλήματα, αλλά έχετε και μεγαλύτερες ανησυχίες από τα προσωπικά προβλήματα. Πρέπει να κάνετε διορθώσεις στη συμπεριφορά και τις δραστηριότητές σας, αλλά τώρα κάνετε προσαρμογές όχι επειδή σας δίνει υπερηφάνεια, αλλά επειδή είναι απαραίτητο για την ευημερία σας. Δεν είναι πλέον ένα “θα πρεπε”. Είναι ένα “πρέπει”. Είναι ζήτημα ζωής για σας τώρα.

Τώρα Ας πούμε τι εξυπηρετεί η σεξουαλικότητα. Εξυπηρετεί δύο λειτουργίες. Πρώτον, χρησιμεύει στην διαιώνιση της φυλής, για να προσφέρει ένα όχημα εισόδου για μια νέα ζωή εδώ- νοήμονος ζωής όπως η δική σας. Δεύτερον, είναι ένα μέσο για τη δημιουργία βαθύτερης ένωσης μέσω του σώματος· μια σωματική άσκηση για την εμπειρία της ένωσης. Πέρα από αυτό, η σεξουαλικότητα χάνει την έννοια της πολύ δραστικά. Όταν συνδέετε το φυσικό σας ηλεκτρομαγνητικό σύστημα – το σώμα σας – με ένα άλλο, μεταφέρετε ενέργεια ο ένας στον άλλο· ενώνετε τα φυσικά σας οχήματα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη επίδραση στο σώμα και πολύ μεγάλη επίδραση στον συναισθηματικό εαυτό. Η φύση σας δεν κάνει διακρίσεις σε αυτό το επίπεδο. Εάν έχετε σεξουαλική επαφή με κάποιον, το σώμα και τα συναισθήματά σας θα επιχειρήσουν πλήρη ένωση. Το σώμα και τα συναισθήματά σας δεν κάνουν διακρίσεις. Είναι σαν τη πέψη της τροφής.

Εάν έχετε αυτή τη δέσμευση με κάποιον με τον οποίο δεν είστε σε πραγματική σχέση, θα βλάψετε το φυσικό σας σύστημα και θα σας διαταράξει συναισθηματικά. Ως εκ τούτου, θα χάσετε ενέργεια και αποτελεσματικότητα. Αυτή η εξάντληση του φυσικού σας οχήματος και η διατάραξη της συναισθηματικής σας φύσης έχουν σοβαρές συνέπειες εάν επαναληφθούν ξανά και ξανά. Αυτή η απώλεια ζωτικότητας θα σας κάνει να αρρωστήσετε. Τελικά, θα καταστρέψει την αυτο-συντήρηση του σώματός σας.

Αυτό συμβαίνει με την ασθένεια που επικρατεί σήμερα. Είναι η κακή ευθυγράμμιση των φυσικών οχημάτων των ανθρώπων. Είναι η καταστροφή, με επανειλημμένη εξάντληση, της ικανότητας αυτών των οχημάτων να διατηρηθούν. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πρέπει να καταλάβετε. Δεν υπάρχει περιστασιακό σεξ·δεν υπάρχει ψυχαγωγικό σεξ. Αν το επιχειρήσετε αυτό, θα επιχειρήσετε την πλήρη ένωση χωρίς καμία πρόθεση και θα διακινδυνεύσετε τη σωματική σας ευεξία. Η φύση το απαγορεύει αυτό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν πολλές αφροδίσιες ασθένειες που συνδέονται με αυτό. Δεν είναι σοφό και δεν είναι φυσικό. Δεν είναι καλό για εσάς, γι ‘αυτό μην αναζητήσετε αυτή την διέγερση. Αναζητήστε πραγματική σχέση.

Έχετε σεξουαλικές ανάγκες, αλλά δεν είναι σεξουαλικής προέλευσης. Αντιπροσωπεύουν τη λαχτάρα σας για ένωση, την οποία βιώνετε φυσικά, αν και η αιτία αυτής της φυσικής αίσθησης σπάνια αναγνωρίζεται. Αυτές οι διεγέρσεις δημιουργούνται τότε για ένωση. Προέρχονται από την Οντότητα σας. Τις βιώνετε στο σώμα σας και αισθάνεστε σεξουαλικά διεγερμένοι, έτσι βγαίνετε έξω και προσπαθείτε να φροντίσετε τις σεξουαλικές σας ανάγκες.

Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Για όσους από εσάς αναλαμβάνετε την ανάκτηση της Γνώσης με ευσυνείδητο τρόπο, πρέπει να παρακολουθείτε πολύ καλά αυτό το θέμα. Υπάρχει μεγάλη υστερία όσον αφορά τη σεξουαλική καταστολή και τη σεξουαλική εκπλήρωση. Υπάρχει μεγάλος φόβος ότι η πνευματική σας ζωή θα σας στερήσει τις απολαύσεις αυτές. Αυτό είναι αρκετά γελοίο. Η Γνώση θα σας υποδείξει εάν πρόκειται να ενωθείτε σεξουαλικά με κάποιον άλλον ή όχι. Απλά δίνεσαι ή δεν δίνεσαι.

Επειδή έχετε τόσο ισχυρές απόψεις σχετικά με την ουσιαστική ανάγκη για σεξουαλική συμμετοχή, σας κάνει να φοβάστε τη Γνώση σας, φοβούμενος ότι θα σας αποστερήσει θα σας στερήσει τις μεγάλες απολαύσεις σας στη ζωή. Εμείς, μέσα από τα λόγια Μας, δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε αρκετά ότι αυτό δεν συμβαίνει. Ωστόσο, πρέπει να το ανακαλύψετε μόνοι σας. Η ανάγκη σας είναι για ένωση και για σημαντικές σχέσεις-σχέσεις για μεγαλύτερο σκοπό. Αυτή είναι η πηγή της σεξουαλικής επιθυμίας σας. Αυτό αντιπροσωπεύει την ανάγκη αναπαραγωγής. Η αναπαραγωγή είναι για πνευματικό σκοπό. Σε περίπτωση κακής χρήσης, θα πάθετε ζημιά. Ωστόσο, δεν επιδιώκει ο καθένας να έχει μια σχέση για το σκοπό αυτό.

Υπάρχει μια σοβαρή ασθένεια τώρα μέσα σας. Δώστε προσοχή. Αυτή είναι η φύση που λέει “όχι”. Αυτή είναι η φύση που λέει, “Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό χωρίς κακό.” Η Γνώση σας θα υποδείξει με ποιους θα πρέπει να ενωθείτε σεξουαλικά. Εάν δεν εμπιστεύεστε τη Γνώση σας, τότε θα έχετε τεράστιες συγκρούσεις. Ωστόσο, η γνώση θα σας παράσχει αυτό που χρειάζεται για την ευημερία σας.

Ακόμη και στην Ευρύτερη Κοινότητα, η ανάγκη για ένωση και αναπαραγωγή είναι οικουμενική, αν και τα έθιμα σχετικά με τη σεξουαλική δέσμευση ποικίλλουν. Οι βιολογικές διεργασίες και οι μορφές εμπλοκής ποικίλουν, όμως η ανάγκη είναι καθολική.

Οι άνθρωποι λένε, “Δεν μπορώ να περιμένω μια πραγματική ένωση. Πρέπει να έχω σεξουαλική εκπλήρωση τώρα. Πρέπει να είμαι ανέραστος μέχρι να έρθει μια σχέση; “Αυτό θέτετε ως ερώτηση. Το αναμένουμε. Ωστόσο, πρέπει να το ζητήσετε από τη δική σας Γνώση. Η Γνώση δεν είναι πεποίθηση. Δεν σκέφτεται. Πρέπει να θέσετε αυτό το ζήτημα για τον εαυτό σας. Εάν κατανοήσετε τις πραγματικές σας ανάγκες, θα δείτε ότι η απάντηση είναι προφανής. Εάν πρέπει να έχετε σεξουαλική ικανοποίηση χωρίς αληθινή σχέση, βάζετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο. Ακόμα και οι Δάσκαλοι σας δεν μπορούν να σας σώσουν. Ζείτε επικίνδυνα με το σώμα σας.

Σε όλες τις σχέσεις, οι άνθρωποι μαθαίνουν από τα λάθη τους. Δεν τους στερούμε τα λάθη τους. Ωστόσο, μετά από ένα συγκεκριμένο σημείο, δεν είναι συνετό να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη ξανά και ξανά. Δεν είστε πλέον έφηβοι. Έχετε κάνει όλα αυτά τα λάθη, επομένως δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνετε. Η ζωή σας δίνει αυτές τις ευκαιρίες μάθησης σε νεαρή ηλικία. Δεν σας στερεί από την εξερεύνηση, αλλά αυτό είναι για την εφηβεία. Είστε ενήλικες τώρα. Η εφηβεία στην ενήλικη ζωή είναι καταστροφική.

Η σεξουαλικότητα έχει νέα βαρύτητα τώρα. Αυτό πρέπει να Αντιμετωπίσουμε. Οι άνθρωποι συμβιβάζονται πολύ σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι σίγουροι για το τι θέλουν επειδή δεν βλέπουν το προφανές. Είτε είστε έτοιμοι για ένωση είτε δεν είστε. Είναι αυτό σαφές; Ναι είναι. Εάν δεν είστε έτοιμοι για ένωση με κάποιον άλλον, μην προσποιείστε. Θα διαπιστώσετε ότι οι προσωρινές σας σχέσεις θα είναι πολύ δαπανηρές για εσάς. Θα αφήσουν σημάδια και θα σας βλάψουν. Θα πληρώσετε ένα τίμημα γι ‘αυτές. Πρέπει να έχετε αυτή την πρόωρη εκμάθηση για να μάθετε τι είναι πραγματικό, αλλά δεν μπορείτε να επιμείνετε σε αυτές απεριόριστα. Αυτό προκαλεί βλάβη.

Η σεξουαλικότητα είναι εντελώς άχρηστη εκτός αν πρόκειται για αναπαραγωγή ή ένωση. Είναι φυσικό μόνο σε αυτές τις δύο σφαίρες. Εάν δεν είστε σε θέση να έχετε κάποια από αυτές τις δύο εκφάνσεις στη ζωή, χρησιμοποιήστε αυτή τη ζωτικότητα για άλλους εποικοδομητικούς σκοπούς. Η Γνώση θα αντλήσει τεράστια ενέργεια από εσάς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σας ενοποιεί. Δεν θα έχετε χρόνο για πράγματα που δεν είναι απαραίτητα. Ως αποτέλεσμα, θα νιώσετε ότι η ζωή σας είναι απαραίτητη και δεν θα χρειάζετε να σταθμίσετε την αξία της.

Επομένως, αν δεν είστε έτοιμοι για πλήρη σχέση, μην παίζετε με το σώμα σας. Είναι ένα εύθραυστο όργανο, εξαιρετικά εύθραυστο. Είναι δικό σας για να το χρησιμοποιήσετε ή να το κακοποιήσετε. Η συναισθηματική σας κατάσταση πρέπει επίσης να βρει ισορροπία τώρα, αλλιώς η Γνώση δεν μπορεί να προκύψει. Γιατί η Γνώση πρέπει να προκύψει με τη δική της δύναμη. Εάν αυτή η δύναμη είναι πολύ ενοχλητική για σας, φυσικά δεν θα συμβεί. Η Γνώση είναι κάτι που καλλιεργείται μέσα σας.
Καθώς αρχίζει να αναδύεται αργά, θα έχει αυξανόμενη επιρροή στη σκέψη και τις ιδέες σας. Θα έχετε πολλά σημάδια προτού να κάνετε λάθος και θα αρχίσετε να έχετε μια ευρύτερη γκάμα εμπειριών.

Υπάρχουν εκείνοι που γεννιούνται σε αυτόν τον κόσμο που, από μικρή ηλικία, αναγνωρίζουν ότι έχουν διαισθητικά δώρα. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί τα δώρα τους ανοίγουν σε ένα ευρύτερο φάσμα εμπειρίας, το οποίο είναι απίθανο να είναι σε θέση να το διακρίνουν σωστά. Για αυτούς, το φυσικό σώμα είναι ακόμη πιο ευαίσθητο όργανο. Σκεφτείτε το ως εξής: Όσο πιο εξειδικευμένο είναι το όργανο, τόσο μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται. Τα όργανα ακριβείας απαιτούν μεγαλύτερη συντήρηση. Είναι το ίδιο για εκείνους των οποίων τα δώρα είναι εμφανή από νεαρή ηλικία.

Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Έχουν μεταναστεύσει εδώ σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία. Δεν έχουν αισθανθεί ποτέ εδώ σαν στο σπίτι τους και πάντα αισθάνονται ως εκτοπισμένοι. Η επίγνωση τους για αυτό σημαίνει αυξημένη ευαισθησία. Για αυτούς, οι προσωπικές σχέσεις έχουν προκαλέσει όλεθρο. Προσπαθούν να ενωθούν, αλλά δεν είναι με το δικό τους είδος. Ωστόσο, αυτές οι πρώιμες ευαισθησίες μιλούν για μεγαλύτερη δυνατότητα αργότερα. Εάν αυτά τα άτομα μπορούν να δημιουργήσουν έναν λειτουργικό εαυτό σε αυτόν τον κόσμο, θα βρίσκονται σε θαυμάσια θέση να υπηρετούν τους Δάσκαλους του Θεού.

Χρειάζεστε μια μαρτυρία της Γνώσης σας για να την αποδεχθείτε. Η Γνώση πάντα μιλά από τις σχέσεις. Αυτές οι σχέσεις είναι απαραίτητες για την ευημερία σας. Είναι ισχυρές συμμαχίες, αν και μπορεί να είναι μόνο προσωρινές. Είναι σαν κάποιοι να έχουν έρθει στη ζωή σας για να σας βοηθήσουν να ανοιχτείτε και στη συνέχεια φεύγουν. Ακόμα και μετά την αναχώρησή τους, εξακολουθείτε να αισθάνεστε έναν δεσμό μαζί τους. Αυτή είναι σχέση σε μεγαλύτερο επίπεδο.

Ενθαρρύνουμε πάντα την ανάπτυξη της Γνώσης. Αυτό θα προσελκύσει τους σημαντικούς ανθρώπους για σας. Αυτοί οι άνθρωποι θα σας διδάξουν μέσω της εκδήλωσής τους τη διαφορά μεταξύ πραγματικότητας και λάθους. Πολλοί από εσάς έχετε δει μέσα από τα λάθη. Πρέπει να προσπαθήσετε ατελείωτα να δοκιμάσετε τα πάντα για τον εαυτό σας όταν οι άνθρωποι γύρω σας διαπράττουν κάθε μορφή αυτοτραυματισμού που μπορείτε να φανταστείτε; Μπορείτε να εξοικονομήσετε αρκετό χρόνο και να αποφύγετε τις δυσκολίες με το να είστε παρατηρητικοί.

Η Γνώση μιλά για ουσιώδη σχέση, όχι κατεστημένη σχέση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος ή η γυναίκα της Γνώσης δεν είναι ποτέ μόνοι. Έχουν τεράστιους συμμάχους, τόσο εντός όσο και πέρα από τη φυσική σφαίρα. Η δύναμή τους προέρχεται από τη σχέση τους με τη ζωή. Αντλούν την ενέργειά τους από αυτή. Φαίνονται ασυνήθιστοι στις ικανότητές τους, επειδή δεν είναι μόνοι και χρησιμεύουν ως δίαυλος για αυτή τη μεγαλύτερη πηγή, ζωτικότητας και κατεύθυνσης.

Τι κάνεις με όλη αυτή τη σεξουαλική ενέργεια που έχεις; Σε περιτριγυρίζει, σε κάνει πολύ θυμωμένο μερικές φορές. Είναι πνευματική παρουσία. Οι άνθρωποι προκαλούνται σεξουαλικά όταν αισθάνονται την Παρουσία. Η Παρουσία αναφλέγει μια λαχτάρα για ένωση, η οποία προκαλεί βαθύτατα συναισθήματα και τεράστιες αισθήσεις σωματικά. Αυτή η ζωτικότητα στο σώμα σας δεν πρέπει να αμφισβητηθεί. Θα είναι ανθυγιεινό. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωριστεί και να δοθεί εποικοδομητική έκφραση στις παρούσες συνθήκες.

Τα άτομα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και σε άλλους κόσμους, που έχουν συμβάλει σημαντικά στο λαό τους, δεν σπαταλούν τη ζωτικότητά τους σε ασήμαντες αναζητήσεις. Άντλησαν όλους τους πόρους τους για τα καθήκοντα τους. Δεν ήταν αδιάφοροι για τίποτα. Η ζωή ήταν πολύ ζωτική για αυτούς. Είναι αυτή η ζωτικότητα που σας λείπει. Είναι αυτή η ζωτικότητα που περιέχει η Γνώση σας για σας. Ωστόσο, πρέπει να την αναζητήσετε στις τρέχουσες δραστηριότητες σας.

Μέρος της έλξης της ρομαντικής αγάπης είναι ότι φαίνεται να επιστρέφει τη ζωτικότητα σε σας. Προσωρινά. Είναι βαθιά διεγερτική για τη δύναμη της ζωής σας, αλλά δεν δίνει ούτε έκφραση ούτε υπόσχεση σε αυτήν. Τα μεγάλα ρομαντικά διαλείμματα που βλέπετε στις ιστορίες σας και στις εικόνες σας είναι πολύ συναρπαστικά, αλλά δεν δίνουν καμία υπόσχεση. Αφού συναντήσετε αυτό το επιθυμητό άτομο που φαίνεται να σας φέρνει μια τέτοια γοητεία, απόλαυση και αυτοπαράδοση, τι κάνετε τότε; Δεν υπάρχει τίποτα να κάνετε, πουθενά να πάτε. Η γοητεία σας αρχίζει να σας απογοητεύει. Αυτές οι παρωδίες σχέσεων πρέπει να αναγνωριστούν. Η αληθινή σχέση έχει την οικειότητα, τη συμπόνια και τη βαθιά ευχαρίστηση της ένωσης επειδή έχει υπόσχεση, κατεύθυνση και σκοπό.

Επομένως, εάν επιδιώκετε την εκπλήρωση των σχέσεων στον κόσμο, αναζητήστε πάντα το σκοπό. Είναι το θεμέλιο. Σε προσωπικό επίπεδο, δεν μπορείτε να διατηρήσετε μακροπρόθεσμες σχέσεις, γιατί τα ενδιαφέροντά σας θα διαφέρουν. Εάν αναζητάτε την Γνώση, τότε θα διακινδυνεύετε αυτές τις σχέσεις συνεχώς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι καλύτερο να αναζητήσουμε πρώτα τη Γνώση. Οτιδήποτε δημιουργείτε ως υποκατάστατο της Γνώσης θα διακινδυνεύσετε να το χάσετε. Γι αυτό μπορεί να πάρει τόσο πολύ χρόνο για όσους έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις χωρίς Γνώση για να στραφούν προς τη Γνώση για την λύτρωση τους. Είναι πολύ φοβισμένοι από το τι που μπορεί να σημαίνει αυτό. Τα παρηγορητικά λόγια μας γι ‘αυτούς μπορεί να μην είναι αρκετά.

Οι άνθρωποι επιθυμούν να πιστεύουν ότι μπορούν να έχουν τα πάντα, αλλά δεν είναι αλήθεια. Δεν μπορείτε να έχετε τα πάντα. Μπορείτε μόνο να έχετε ιδέες ότι έχετε τα πάντα. Αν προσπαθήσετε να έχετε τα πάντα, θα καταλήξετε με άδεια χέρια μόνοι και έρημοι. Είναι αυτό αρνητικό; Όχι. Είναι πολύ ευγενικό.
Η Γνώση σας έχει συγκεκριμένη δουλειά εδώ. Είστε τοποθετημένοι σε χρόνο και χώρο, πράγμα που σημαίνει ότι έχετε δραστηριότητες. Η αυτοπραγμάτωση δεν σας αφήνει αδρανείς. Έχει μια συγκεκριμένη εφαρμογή που γίνεται αρκετά εμφανής.

Θέλετε σχέσεις απεγνωσμένα, αλλά δεν ξέρετε τι να κάνετε μαζί τους. Είστε σαν ένα πρόσωπο που έχει όρεξη, αλλά δεν ξέρει πώς να φάει. Έτσι, έχετε δίψα και πείνα για τη μεγάλη γιορτή, αλλά όταν κάθεστε στο τραπέζι δεν μπορείτε να φάτε. Αυτό είναι το δίλημμα σας.

Πολλοί άνθρωποι ρωτούν: “Πώς μπορώ να βρω πραγματικό σύντροφο;” Αυτή δεν είναι η σωστή ερώτηση. Βρείτε τι είναι αληθινό και ο σύντροφος θα σας βρει.

Ο σκοπός προέρχεται από τη Γνώση σας. Είχατε ήδη εμπειρίες της Γνώσης. Είναι αυτή που χρειάζεται καλλιέργεια. Υπάρχει μεγάλη βοήθεια για να σας βοηθήσει να το κάνετε αυτό. Τότε η σχέση θα έρθει σε σας. Αυτός είναι ο τρόπος. Μάθετε να τρώτε. Μην ψάχνετε τροφή. Μάθετε να τρώτε. Ή διαφορετικά θα καθίσετε στο τραπέζι και θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν μπορείτε να εκπληρώσετε τον εαυτό σας. Δεν θα είστε ικανοποιημένοι.

Καταλάβετε αυτό: Ο Θεός δεν σας γνωρίζει προσωπικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχετε Δασκάλους, γιατί μπορούν να δημιουργήσουν προσωπική επαφή. Ο Θεός γνωρίζει μόνο τι έχει δημιουργήσει ο Θεός μέσα σας. Ο Θεός επικοινωνεί με αυτό. Ο Θεός δεν σας γνωρίζει προσωπικά. Ο Θεός δεν έρχεται από μακριά για να σας βοηθήσει προσωπικά. Ωστόσο, ο Θεός σας εξυπηρετεί προσωπικά μέσω του Σχεδίου του Θεού.

Υπάρχουν πολλές απόπειρες εξατομίκευσης του Θεού. Είναι πάντα άκαρπες και απογοητευτικές. Οι άνθρωποι ρωτούν: “Εάν ο Θεός είναι πραγματικός, γιατί δεν έρχεται ο Θεός να διορθώσει αυτόν τον κόσμο; Γιατί δεν έρχεται ο Θεός να με απαλλάξει από τα προβλήματα μου; Γιατί δεν έρχεται ο Θεός να φέρει ειρήνη; ”

Ο Θεός έφερε ειρήνη. Ο Θεός σας έχει απαλλάξει από τα προβλήματα σας. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να το δει αυτό. Ο Θεός έχει απαντήσει σε κάθε ανάγκη, όμως κανείς δεν βλέπει την απάντηση. Αν ο Θεός ερχόταν και εξαφάνιζε όλα τα προβλήματα στη φυσική σας σφαίρα, θα συνειδητοποιούσατε ότι είσαστε ήδη στην Κόλαση. Δεν είστε καλά προετοιμασμένοι για την ειρήνη. Δεν θα μπορούσατε να ανεχτείτε την ειρήνη τώρα. Θα σας έδειχνε ότι είστε διαχωρισμένοι από τον εαυτό σας. Θα ήταν τρομερό. Είναι καλύτερο να έχετε ένα καμβά σε αυτή τη ζωή για να δημιουργήσετε οτιδήποτε θέλετε μέχρι να βρείτε αυτό που πραγματικά θέλετε.

Η ζωή σε αυτόν τον κόσμο είναι πολύ ευέλικτη. Λόγω της εξέλιξης της ζωής, ο Θεός σας εξυπηρετεί ειδικά σε κάθε στάδιο που βρίσκεστε. Ένα βήμα μπροστά σας, στην Πνευματική σας Οικογένεια, είναι οι πρεσβύτεροι σας, που σας οδηγούν και σας διδάσκουν. Οδηγούνται και διδάσκονται, και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Ο Θεός είναι η έλξη. Το Σχέδιο είναι το μέσο. Νιώθεις τον Θεό. Ο Θεός είναι σαν μια μεγάλη έλξη που σας τραβάει. Ο Θεός τραβάει τα πάντα μέσα.

Ο Θεός ποτέ δεν επισκέφθηκε προσωπικά αυτόν τον κόσμο, επειδή ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Ωστόσο, οι Δάσκαλοι του Θεού έχουν παραδώσει Μηνύματα σε άτομα σε όλη την ιστορία. Αυτό είναι δύσκολο να κατανοηθεί διανοητικά, γιατί μπορεί μόνο να το γνωρίσετε. Μπορούν οι σκέψεις σας να προσαρμοστούν σ΄αυτές τις ιδέες με επιτυχία; Τα λόγια μας είναι μόνο προσεγγίσεις.

Στον κόσμο σας, υπάρχουν εκείνοι που προορίζονται να γίνουν ομιλητές για την Μεγαλύτερη Πραγματικότητα. Πρέπει να καταλάβετε ότι η Μεγαλύτερη Πραγματικότητα δεν είναι η Μέγιστη Πραγματικότητα. Αυτός δεν είναι ο τρόπος που η ζωή λειτουργεί. Ο Θεός μπορεί μόνο να επικοινωνήσει μέσω των Αγγελιοφόρων του που υπάρχουν στο επόμενο επίπεδο. Κάθε επίπεδο εξυπηρετεί το επίπεδο κάτω από αυτό. Έτσι όλα εξελίσσονται.

Επομένως, Ας συνοψίσουμε. Η σεξουαλικότητα είναι για την αναπαραγωγή και την ένωση. Η σεξουαλική ενέργεια είναι μόνο δύναμη ζωής που βιώνεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος του σώματος. Οι σχέσεις πρέπει να εξυπηρετούν το τωρινό στάδιο των εμπλεκόμενων ατόμων, όμως σε όλα τα στάδια μπορεί να υπάρξει ολοκλήρωση και πρόοδος. Οι σοβαροί μαθητές της Γνώσης πρέπει να γίνουν υπεύθυνοι για τη σεξουαλική τους ενέργεια και τις δεσμεύσεις τους με άλλους. Είναι προφανές τι πρέπει να γίνει αν αυτή είναι η πρόθεσή τους.

Η σεξουαλικότητα δεν θα είναι πρόβλημα όταν είστε με τη Γνώση, γιατί δεν θα επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το φυσικό σας όχημα ακατάλληλα. Θα βιώσετε την ενέργειά σας που έλκεται εκεί όπου μπορεί να είναι η μέγιστη υπηρεσία και η σεξουαλικότητά σας θα είναι για ένωση. Δεν θα είναι πρόβλημα.